Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Adephaga - mesojedi hrošči
 
 
 
Carabidae - krešiči
Carabus gigas Creutzer, 1799
camera_icon
Ground Beetles
 
 
Slovenska imena:
 
orjaški krešič
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Procerus gigas)
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str. (V viru ga najdemo pod imenom Procerus gigas)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Procerus gigas)
Vir: Polenec A. 1973: Nekaj posebnosti in zanimivosti iz živalstva Loškega ozemlja.- Loški razgledi 19: 356-374 (V viru ga najdemo pod imenom Procerus gigas)
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Procerus gigas)
Vir: Polak S. 2021: Biotska raznovrstnost Notranjske.- Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna
 
krešič orjak
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Procerus gigas)