Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Adephaga - mesojedi hrošči
 
 
 
Carabidae - krešiči
Carabus creutzeri Fabricius, 1801
camera_icon
Ground Beetles
 
 
Slovenska imena:
 
Kreutzerjev krešič
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga
Vir: Polenec A. 1967: Pajki z Blegoša.- Loški razgledi 14:98-105
Vir: Polenec A. 1973: Nekaj posebnosti in zanimivosti iz živalstva Loškega ozemlja.- Loški razgledi 19: 356-374