Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Neuropteroidea - mrežekrilci
Megaloptera - velekrilci
 
 
 
Sialidae - blatnice
Sialis lutaria (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Alderfly
 
 
Slovenska imena:
 
jezerska blatnica
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica
 
blatnica
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Sialis flavilatera)
 
navadna blatnica
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije