Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hemiptera - enakokrilci ali kljunate žuželke
Sternorrhyncha - prsokljunci
Aphidoidea - listne uši
 
 
 
Phylloxeridae - filokseride
Viteus vitifoliae (Fitch, 1855)
camera_icon
Grape Phylloxera
 
 
Slovenska imena:
 
trtna uš
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Viteus vitifolii, Dactylosphaera vitifolii)
Vir: Maček J. (ured.) 1999: Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 3. do 4. marca 1999.- Ljubljana, Društvo za varstvo rastlin Slovenije 1999 (V viru ga najdemo pod imenom Viteus vitifolii)
Vir: Brelih S. 1975: Gospodarski pomen žuželk.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
trtna ušica
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str. (V viru ga najdemo pod imenom Viteus vitifolii, Phylloxera vitifolii)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Viteus vitifolii)