Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hemiptera - enakokrilci ali kljunate žuželke
Sternorrhyncha - prsokljunci
Aleyrodoidea - ščitkarji ali moljevke
 
 
 
Aleurodes proletella (Linnaeus, 1758)
Cabbage Whitefly
 
 
Slovenska imena:
 
kapusov ščitkar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Maček J. (ured.) 1997: Zbornik predavanj in referatov 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 4. do 5. marca 1997.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana