Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hemiptera - enakokrilci ali kljunate žuželke
Heteroptera - stenice
Nepomorpha - sorodstvo vodnih stenic
 
 
 
Nepidae - vodni ščipalci
Nepa cinerea Linnaeus, 1758
camera_icon
Water Scorpion
 
 
Slovenska imena:
 
vodni ščipalec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Nepa rubra)
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str.
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga
Vir: Brelih S. 1975: Gospodarski pomen žuželk.- Prirodoslovni muzej Slovenije
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica
 
navadni vodni ščipalec
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Nepa rubra)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Nepa rubra)
 
ploščati povodni ščipalec
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani
 
povodni ščipalec
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije
 
rdeči vodni ščipalec
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava (V viru ga najdemo pod imenom Nepa rubra)
 
vodni ščipalci
Vir: Pavšič J. (ured.) 2008: Ljubljansko barje.- Društvo Slovenska matica