Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hemiptera - enakokrilci ali kljunate žuželke
Heteroptera - stenice
Leptopodomorpha - sorodstvo obrežnic
 
 
 
Leptopodidae - trdonožke
Patapius spinosus (Rossi, 1790)
Spiny Shore Bugs
 
 
Slovenska imena:
 
trnoočka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije