Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hemiptera - enakokrilci ali kljunate žuželke
Heteroptera - stenice
Cimicomorpha - sorodstvo roparskih stenic
 
 
 
Reduviidae - roparske stenice
Rhynocoris iracundus (Poda, 1761)
camera_icon
Red Assassin Bug
 
 
Slovenska imena:
 
rdeči nosan
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Rhynocoris amabilis)
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str. (V viru ga najdemo pod imenom Rhinocoris iracundus)
Vir: Gogala A., Aljančič M., Gogala M., Sivec I. 1992: Žuželke : uspešnost množičnosti.- Prirodoslovni muzej Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Rhynocoris iracundus amabilis)
Vir: Polak S. 2021: Biotska raznovrstnost Notranjske.- Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna
 
nosan
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Rhinocoris iracundus)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Rhinocoris iracundus)
 
rdeča nosa
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Rhinocoris iracundus)