Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Orthoptera=Saltatoria - kobilice
Caelifera - kratkotipalčnice
 
 
 
Acrididae - ščebetulje
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Migratory Locust
 
 
Slovenska imena:
 
kobilica selka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Oedipoda migratoria)
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf
Vir: http://www.zootic.si/index.php 2012: http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=37.-
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
Vir: Pavšič J. (ured.) 2008: Ljubljansko barje.- Društvo Slovenska matica
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
Vir: Gomboc S., Šegula B. 2014: Pojoče kobilice Slovenije.- EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana
Vir: Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
 
evropska kobilica selka
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
 
saranča
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
 
saranča selka
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratoria)
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
 
saroča
Vir: Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Pachytylus migratorius)
 
selilna kobilica
Vir: Erjavec F. (avtor) Sajovic G. (ur.) 1909: V naravi - izbrani naravoslovni spisi Frana Erjavca.- Narodna založba, 108 str.