Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Orthoptera=Saltatoria - kobilice
Caelifera - kratkotipalčnice
 
 
 
Acrididae - ščebetulje
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
camera_icon
Meadow Grasshopper
 
 
Slovenska imena:
 
kratkokrila ščebetulja
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chorthippus parallelus)
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava (V viru ga najdemo pod imenom Chorthippus parallelus)
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Chorthippus parallelus)
Vir: Pavšič J. (ured.) 2008: Ljubljansko barje.- Društvo Slovenska matica (V viru ga najdemo pod imenom Chorthippus parallelus)
Vir: Gomboc S., Šegula B. 2014: Pojoče kobilice Slovenije.- EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Chorthippus parallelus)
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica