Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Orthoptera=Saltatoria - kobilice
Ensifera - dolgotipalčnice
 
 
 
Myrmecophilidae - mravljinčarji
Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799)
Ant-loving Cricket
 
 
Slovenska imena:
 
navadni mravljiščar
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Gomboc S., Šegula B. 2014: Pojoče kobilice Slovenije.- EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica
 
mravljeljubec
Vir: Mršić N., Novak T. 1995: Vzorčenje in določanje talnih živali.- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 
navadni mravljinčar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije