Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Dermaptera - strigalice
 
 
 
Labiduridae - labiduride
Labidura riparia (Pallas, 1773)
camera_icon
Earwings
 
 
Slovenska imena:
 
peščena strigalica
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Bedjanič M. 2021: Prva potrditev pojavljanja obalnega murna Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1853) (Orthoptera: Mogoplistidae) v Sloveniji..- Natura Sloveniae, 23(2): 39-48
 
obalna strigalica
Vir: Mršić N., Novak T. 1995: Vzorčenje in določanje talnih živali.- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana