Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Ephemeroptera - enodnevnice
 
 
 
Ephemeridae - efemeride
Ephemera danica Müller, 1764
camera_icon
Green Drake
 
 
Slovenska imena:
 
zmajevka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
enodnevnica
Vir: Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana
 
majska muha
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava