Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Diptera - dvokrilci
Nematocera - komarji in mušice
 
 
 
Culicidae - komarji
Aedes albopictus (Skuse, 1895)
camera_icon
Asian Tiger Mosquito
 
 
Slovenska imena:
 
tigrasti komar
Vir: Kalan K., Kostanjšek R., Merdić E., Trilar T. 2011: Pregled razširjenosti tigrastega komarja (Aedes albopictus) (Diptera: Culicidae) v Sloveniji v letih 2007 in 2010.- Natura Sloveniae 12(2): 39-50
Vir: Kirbiš N., Vinko D., Kus Veenvliet J. 2015: Osrednja tema: Naravni spomenik "jezeri v Fiesi", pribežališče tujerodnih vrst živali.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 4 (2): 11-18
Vir: Kalan K. 2016: Kaj vemo o virusu zika in njegovem glavnem prenašalcu?.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 8-9
Vir: Podlesnik J., Klokočovnik V. (ured.) 2018: Knjiga povzetkov 5. slovenskega entomološkega simpozija z mednarodno udeležbo.- Maribor, 21. in 22. september 2018 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica