Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Andrenidae - peščinske čebele
Andrena pellucens Pérez, 1895
Mining Bees
 
 
Slovenska imena:
 
jesenska peščinarka
Vir: Gogala A. 2014: Čebele Slovenije.- Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana