Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Apidae - prave čebele
Apis cerana Fabricius, 1793
Eastern Honey Bee, Asiatic Honey Bee, Asian Honey Bee
 
 
Slovenska imena:
 
azijska čebela
Vir: Gogala A. 2014: Čebele Slovenije.- Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
 
kitajska čebela
Vir: Kandolf A. 2021: Čebele. Vrste.- Čebelarska zveza Slovenije - https://www.czs.si/content/C11
 
vzhodna čebela
Vir: Kandolf A. 2021: Čebele. Vrste.- Čebelarska zveza Slovenije - https://www.czs.si/content/C11
Vir: Anonimus 2021: Ohranjanje čebel in drugih koristnih živali v vašem vrtu.- Compo - https://www.compo.si/vodici/oskrba-rastlin/osnove/ekolosko-vrtnarjenje/beneficial-insects