Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Diptera - dvokrilci
Brachycera - prave muhe kratkorožke
 
 
 
Syrphidae - trepetavke
Merodon equestris (Fabricius, 1794)
camera_icon
Narcissus bulb fly
 
 
Slovenska imena:
 
velika narcisna muha
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Lampetia equestris)