Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Orthoptera=Saltatoria - kobilice
Ensifera - dolgotipalčnice
 
 
 
Conocephalidae - mečarice
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)
camera_icon
Long-winged conehead
 
 
Slovenska imena:
 
dolgokrila ostroglavka
Vir: Gomboc S., Šegula B. 2014: Pojoče kobilice Slovenije.- EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana
 
dolgokrila mečarica
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica