Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Thomisidae - rakovičasti pajki ali rakovičarji
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862)
Crab Spiders
 
 
Slovenska imena:
 
kijastolasi rakovičar
Vir: Polenec A. 1986: Pajki iz doljnega dela Selške doline - termofilni bukov gozd v Soteski.- Loški razgledi 33: 99-109 (V viru ga najdemo pod imenom Oxyptila simplex)