Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Adephaga - mesojedi hrošči
 
 
 
Carabidae - krešiči
Carabus menetriesi Hummel, 1827
Ground Beetles
 
 
Slovenska imena:
 
barjanski krešič
Vir: Vrezec A., Pirnat A., Kapla A., Polak S., Vernik S., Brelih S., Drovenik B. 2011: Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja.- Acta Entomologica Slovenica, Ljubljana, Vol. 19, št. 2: 81-138
Vir: Pavšič J. (ured.) 2008: Ljubljansko barje.- Društvo Slovenska matica
Vir: Pirnat A., Drovenik B. 2004: Hrošči.- Proteus 67(2/3): 79-88