Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Elateridae - pokalice
Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Common Click Beetle
 
 
Slovenska imena:
 
solatna pokalica
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf
Vir: Dobrovoljc D. (ured.), Urek G. (ured.) 2001: Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o Varstvu rastlin v Čatežu ob Savi od 6. do 8. marca 2001.- Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2001
Vir: Škerbot I. 2012: STRUNE (ličinke hroščev pokalic [Coleoptera, Elateridae]) .- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec