Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Glossata - rilčasti metulji
Ditrysia - ditrisiji
Noctuoidea - sovke
 
 
 
Noctuidae - sovke
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
camera_icon
Sprawler
 
 
Slovenska imena:
 
sfingina sovka
Vir: Bulovec, M. 1902: Kako prezimujejo metulji.- Dom in svet, letnik 15, številka 2
Vir: Černila M. 2019: Nočni metulji Slovenije.- Posebna izdaja revije Življenje in tehnika, Tehniška založba Slovenije, 80 str.