Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Curculionidae - rilčkarji
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800)
Cabbage Seed Weevil
 
 
Slovenska imena:
 
luskov kljunotaj
Vir: Krüpick T. 2010: Bolezni in škodljivci gojenih rastlin, Slovensko latinski slovar.- http://www.slovarji.info/dictionaries/sl_lat_dictionary_of_plant_diseases_and_pest.pdf
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf
 
brazdasti kljunotaj
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Ceutorhynchus pleurostigma)
Vir: Anonimus 2008: Laboratorijske vaje iz entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/ENTOMOLOGIJA-protokoli__UNI_2008-2009.pdf (V viru ga najdemo pod imenom Ceutorhynchus pleurostigma)
Vir: Škerbot I. 2013: Zatiranje bolezni in škodljivcev v oljni ogrščici (jesen 2013) .- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec (V viru ga najdemo pod imenom Ceutorhynchus pleurostigma)
 
redkvin kljunotaj
Vir: Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf
Vir: Škerbot I. 2013: Varstvo oljne ogrščice spomladi.- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec