Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Coccinellidae - polonice
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Ten-spot Ladybird
 
 
Slovenska imena:
 
desetpikčasta pikapolonica
Vir: Vevers G., Bannikov A.G., Bishop I., Bonner N., Cain A.J., Duplaix-Hall N., Edington J.M., Edington M.A., Holdgate M., Longhurst A., MacPhail I., Marples T.C., Marchall R., Martin R.D., Oates J., Pernetta J., Phillipson J., Stonehouse B., Verbeek N.A.M., Zappler G. [strokovni prevod in piredba Gogala A., Gogala M., Hönigsfeld-Adamič M., Kryštufek B., Pogačnik J., Sivec I.] 1989: Veliki atlas živali.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Coccinella decempunctata)
 
desetpikčasta polonica
Vir: Polak S. 2013: Osrednja tema: Harlekinska polonica (Harmonia axyridis) - nevarnost z vzhoda.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 2 (2): 11-14