Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Cnidaria - ožigalkarji
Anthozoa - koralnjaki
Octocorallia - oktokorale
 
 
 
Pennatulidae - morska peresa
Pteroeides spinosum (Ellis, 1764)
Spiny Sea Pen
 
 
Slovenska imena:
 
bodičasto morsko pero
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Pteroeides griseum)
 
morsko pero
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana