Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Bivalvia - školjke
Pteriomorphia=Filibranchia - krilolike školjke
Pterioida - leščurji
 
 
 
Pteriidae - biserne ostrige
Pinctada margaritifera (Linnaeus, 1758)
Pearl Oyster
 
 
Slovenska imena:
 
prava bisernica
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Meleagrina margaritifera)
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Pteria margaritifera)
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Meleagrina margaritifera)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Meleagrina margaritifera)
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Meleagrina margaritifera)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Meleagrina margaritifera)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
Vir: Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Avicula margaritifera)
 
bisernica
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Meleagrina margaritifera)
 
morska bisernica
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Meleagrina margaritifera)