Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Porifera=Spongiaria - spužve
Dermospongiae - kremenorožnice
 
 
 
Geodia cydonium (Jameson, 1811)
Sponge
 
 
Slovenska imena:
 
spužva možganjača
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Geodia gigas)
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Geodia gigas)
Vir: Lipej L., Orlando-Bonaca M., Mavrič B., Pitacco V. 2016: Biodiverziteta biogenih formaci.- Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran
 
orjaška spužva
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
velika kremenjača
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran