Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Myriapoda - stonoge
Chilopoda - strige
Epimorpha - epimorfe
Scolopendomorpha - skolopendromorfi
 
 
 
Scolopendridae - strige
Scolopendra gigantea Linnaeus, 1758
Peruvian Giant Yellowleg Centipede
 
 
Slovenska imena:
 
veleskolopendra
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Scolopendra gigas)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije
Vir: Matjašič J. 1986: Biologija - srednje izobraževanje, Biološki sistemi - živalski sistem, organizacijske oblike življenja.- Državna založba Slovenije
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana
 
orjaška skolopendra
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
 
skolopendra
Vir: Tarman K. 1965: Živi svet prsti.- Cankarjeva založba
 
veleskolopnedra
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije