Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Annelida - kolobarniki
Polychaeta - mnogoščetinci
 
 
 
Eunicidae - evnicide
Palolo viridis (Gray, 1840)
Palolo Worm
 
 
Slovenska imena:
 
tihomorski palolo
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava (V viru ga najdemo pod imenom Eunice viridis)
 
črv palolo
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eunice viridis)
 
pacifični palolo
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
 
palolo
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Eunice viridis)
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Eunice viridis)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eunice viridis, Eunize ciridis)
 
palolo črv
Vir: Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eunice viridis)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Eunice viridis)