Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Isopoda - mokrice ali enakonožci
Oniscoidea - prašički ali kočiči
 
 
 
Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833
Ant Woodlouse
 
 
Slovenska imena:
 
mravljiščni prašiček
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
mravljinčji prašiček
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava