Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Glossata - rilčasti metulji
Ditrysia - ditrisiji
Pyraloidea - vešče
 
 
 
Pyralidae - vešče
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Meal Moth
 
 
Slovenska imena:
 
moknata vešča
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.
Vir: Brelih S. 1975: Gospodarski pomen žuželk.- Prirodoslovni muzej Slovenije
Vir: Černila M. 2019: Nočni metulji Slovenije.- Posebna izdaja revije Življenje in tehnika, Tehniška založba Slovenije, 80 str.
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica
 
móčna vešča
Vir: Kurillo J. 1992: Metulji Slovenije: priročnik za prepoznavanje in opazovanje naših metuljev.- Državna založba Slovenije
 
močna vešča
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Asopia farinalis)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana