Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Opistobranchia - zaškrgarji
Nudibranchia - gološkrgarji
Arminina - arminine
 
 
 
Janolus cristatus (delle Chiaje, 1841)
Sea Snails
 
 
Slovenska imena:
 
mehurčasti gološkrgar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Antiopella cristata)
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Antiopella cristata, Eolis cristata)