Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Opistobranchia - zaškrgarji
Nudibranchia - gološkrgarji
Doridina - doridke
 
 
 
Hypselodoris tricolor (Cantraine, 1835)
Sea Snails
 
 
Slovenska imena:
 
beloprogi perjaničar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Glossodoris tricolor, Chromodoris tricolor)
 
tribarvni perjaničar
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana