Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Epitoniidae - stebrci
Epitonium commune (Lamarck, 1822)
Sea Snails
 
 
Slovenska imena:
 
navadni stebrc
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Scala communis)
 
stebrc
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Scala comunis)