Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Cypraeidae - porcelanke
Luria lurida (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Sea Snails
 
 
Slovenska imena:
 
morska miška
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Talparia lurida)
Vir: Kardelj M., Jeršek M. 2016: Polži in školjke iz Jadranskega morja.- Tehniška založba Slovenije, posebna izdaja revije Življenje in tehnika
 
progasta porcelanka
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Cyprea lurida)
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Cyprea lurida, Talparia lurida)
 
rjava tigrovka
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana
 
tigrovka
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Cyprea lurida)
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Cyprea lurida)
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Cyprea lurida)
Vir: Zei M. 1988: Sprehodi v naravo: Življenje v morju.- Cankarjeva založba v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Cyprea lurida)