Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Hydrobiidae - hidrobiide
Sadleriana schmidti (Menke, 1849)
Freshwater Snails
 
 
Slovenska imena:
 
Schmidtova sadlerijana
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
sadleriana
Vir: Štangelj M., Ivanovič M. (ured.) 2013: Narava Bele krajne.- Belokranjski muzej Metlika