Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Hydrobiidae - hidrobiide
Istriana mirnae Velkovrh, 1971
Freshwater Snails
 
 
Slovenska imena:
 
mirnina istrijanka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Kirbiš N., Vinko D., Kus Veenvliet J. 2015: Osrednja tema: Naravni spomenik "jezeri v Fiesi", pribežališče tujerodnih vrst živali.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 4 (2): 11-18