Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Littorinidae - breženke
Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758)
camera_icon
Small Periwinkle
 
 
Slovenska imena:
 
mala breženka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
breženka
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Turk T. 2009: Ambasadorji morja.- Osminka&Co, Domžale (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Dolenc Orbanić N., Battelli C., Plazar J., Furlan P., Cotič N. 2015: Interaktivni ključ za določanje organizmov morske obale Tržaškega zaliva.- http://dryades.units.it/test/index.php?procedure=key_home&key_id=10001 (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)
Vir: Kardelj M., Jeršek M. 2016: Polži in školjke iz Jadranskega morja.- Tehniška založba Slovenije, posebna izdaja revije Življenje in tehnika
Vir: Zei M. 1988: Sprehodi v naravo: Življenje v morju.- Cankarjeva založba v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritodes)
 
pobrežnik
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Littorina neritoides)