Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Melanopsidae - Melanopsidi
Amphimelania holandrii (C. Pfeiffer, 1828)
Freshwater Snails
 
 
Slovenska imena:
 
črnka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Holandriana holandri)
 
črnika
Vir: Polenec A. 1973: Nekaj posebnosti in zanimivosti iz živalstva Loškega ozemlja.- Loški razgledi 19: 356-374