Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Caenogastropoda - blatarji
Mesogastropoda - srednji polži
 
 
 
Pomatiasidae - široko stožčaste okrogloustke
Pomatias elegans
camera_icon
Round-mouthed Snail
 
 
Slovenska imena:
 
lepa okrogloustka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
obloustnik
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str. (V viru ga najdemo pod imenom Cyclostomus elegans)
 
okrogloustka
Vir: Polak S. 2021: Biotska raznovrstnost Notranjske.- Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna