Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Archaeogastropoda - prapolži
 
 
 
Neritidae - neritide
Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer, 1828)
camera_icon
Snail
 
 
Slovenska imena:
 
podonavski teodoksus
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije