Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Archaeogastropoda - prapolži
 
 
 
Turbinidae - turbani
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
camera_icon
Rough Star Shell
 
 
Slovenska imena:
 
turban
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Astrea rugosa, Turbo rugosa)
Vir: Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran (V viru ga najdemo pod imenom Astraea rugosa)
Vir: Kardelj M., Jeršek M. 2016: Polži in školjke iz Jadranskega morja.- Tehniška založba Slovenije, posebna izdaja revije Življenje in tehnika
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
cigraš
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran (V viru ga najdemo pod imenom Astrea rugosa)
 
čigraš
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Turbo rugosum)
 
cigraš
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Turbo rugosum)
 
gubasti cigraš
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana
 
oko svete Lucije
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran (V viru ga najdemo pod imenom Astrea rugosa)
Vir: Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran
Vir: Lipej L., Rogelja M., Mavrič B. 2019: Ocean v malem.- GEPŠ Piran, 221 str.
 
veliki svitek
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran (V viru ga najdemo pod imenom Astrea rugosa)
Vir: Turk T. 2009: Ambasadorji morja.- Osminka&Co, Domžale
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Astrea rugosa, Turbo rugosa)
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Astrea rugosa, Turbo rugosa)
 
volovsko oko
Vir: Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran