Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Glossata - rilčasti metulji
Ditrysia - ditrisiji
Sphingoidea - veščeci
 
 
 
Sphingidae - veščci ali somračniki
Hemaris croatica (Esper, 1800)
Sphinx Moths
 
 
Slovenska imena:
 
hrvaški čmrljevec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije