Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Glossata - rilčasti metulji
Ditrysia - ditrisiji
Bombycoidea - prelci
 
 
 
Lasiocampidae - kokljice
Malacosoma alpicola Staudinger, 1870
camera_icon
Moths
 
 
Slovenska imena:
 
alpski prstaničar
Vir: Černila M. 2019: Nočni metulji Slovenije.- Posebna izdaja revije Življenje in tehnika, Tehniška založba Slovenije, 80 str.
 
alpski prsteničar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Černila M. 2019: Nočni metulji Slovenije.- Posebna izdaja revije Življenje in tehnika, Tehniška založba Slovenije, 80 str.