Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Glossata - rilčasti metulji
Ditrysia - ditrisiji
Geometroidea - pedici
 
 
 
Geometridae - pedici
Psodos spitzi Rebel 1907
Geometer Moth
 
 
Slovenska imena:
 
triglavski pediček
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Mršić N. 1997: Biotska raznovrstnost v Sloveniji : Slovenija - "vroča točka" Evrope.- Ministrsvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana