Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Glossata - rilčasti metulji
Ditrysia - ditrisiji
Pyraloidea - vešče
 
 
 
Crambidae - travniške vešče
Udea carniolica Huemer & Tarmann, 1989
Grass Moths
 
 
Slovenska imena:
 
kranjska vešča
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije