Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Glossata - rilčasti metulji
Ditrysia - ditrisiji
Tineoidea - molji
 
 
 
Psychidae - vrečkarji
Oreopsyche mediterranea Lederer 1852
Bagworm Moths
 
 
Slovenska imena:
 
mediteranski vrečkar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije