Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Kamptozoa=Entoprocta - čaškarji
 
 
 
Loxosoma tethyae Salensky, 1877
Goblet Worms
 
 
Slovenska imena:
 
osamljeni čaškar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije