Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Lepidoptera - metulji
Aglossata - prametuljčki
 
 
 
Micropterigidae - prametuljčki
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
camera_icon
Marsh Marygold Moth
 
 
Slovenska imena:
 
kalužni prametuljček
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
 
kalužnični čeljustničar
Vir: Pavšič J. (ured.) 2008: Ljubljansko barje.- Društvo Slovenska matica