Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Diptera - dvokrilci
Brachycera - prave muhe kratkorožke
 
 
 
Hippoboscidae - muhe kožuharice
Melophagus ovinus (Linnaeus, 1758)
Sheep Ked
 
 
Slovenska imena:
 
ovčja muha kožuharica
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
ovčja kožuharica
Vir: Brelih S. 1975: Gospodarski pomen žuželk.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
ovčja muha
Vir: Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str.
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije
 
ovčja uš
Vir: Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str.